دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | 

AWT IMAGE                                                                                      AWT IMAGE                                                           
                       
    آقای دکتر سعید طالبی                                                                       خانم دکتر فریده قاضی
   رتبه علمی : استاد یار و مدیر گروه                                                         رتبه علمی  :  استاد          
شماره تماس :    02186703265                                                              شماره تماس :    02186703252
E.mail: ghazi.f@iums.ac.ir                                                               E.mail:talebisaid@yahoo.com
               CV                                                                                                       CV
   


                                        
AWT IMAGE                                                                           AWT IMAGE

خانم دکتر منصوره آکوچکیان                                                                  خانم دکتر آزاده شجاعی
رتبه علمی : دانشیار                                                                           رتبه علمی : استادیار
شماره تماس :   02186703251                                                             شماره تماس :    02186703252
E.mail : a_shojaei2007@yahoo.com                                                          E.mail: mackouch@yahoo.com                        
                    CV                                                                        
                                                                                                                         CV                                                                                                                                                                                     


   AWT IMAGE                                                                                   
خانم دکتر مریم عبیری                                                                            خانم دکتر مرضیه موج بافان
رتبه علمی : استادیار                                                                                رتبه علمی : استادیار
شماره تماس : 02186703302                                                                شماره تماس : 02186703302
 E. mail : marziyeh_mojbafan@yahoo.com                                            E.mail: mary_abiri86@yahoo.com                                                                
                  CV                                                                                                    CV                                                       
 
AWT IMAGE                                                                           AWT IMAGE
 آقای دکتر شهرام تیموریان                                                                   آقای دکتر علی ذکری

رتبه علمی : دانشیار                                                                          رتبه علمی : استادیار
شماره تماس :  02186703243                                                             شماره تماس :  02186703270
 E.mail :azekri87@gmail.com                                                      E.mail :teimourian.sh@iums.ac.ir   
                                                                                              
            CV                                                                                                           CV                                      خانم دکتر گلناز خاکپور 
رتبه علمی : استادیار
شماره تماس : 86703302       
E.mail : golnaz.1977@yahoo.com

                    CV                                                                


دفعات مشاهده: 7191 بار   |   دفعات چاپ: 700 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر