دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه زاهدی عبقری دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بیتا حسنی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بیتا حسنی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

دفاع از پایان نامه خانم مهسا رستگار مقدم

اعلام جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا رستگار مقدم دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک انسانی ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶

جلسه دفاعیه آقای حسن ملانوری دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵

ارائه سمینار

ارائه سمینار توسط خانم ها رخساره جعفر یزدی و نیلوفر سراج پور دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن