دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

آموزش نحوه مقابله با تب کریمیه کنگو

فایل آموزشی معرفی و مقابله با تب کریمیه کنگو   ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر مهرگو  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه زاهدی عبقری دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بیتا حسنی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک

جلسه دفاع از پایان نامه خانم بیتا حسنی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ..

ادامه...
مقالات فارسی

مقالات انگلیسی
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما

متن

متن

متن

متن